Åttedoblet strømpris i Sør-Norge i 2021 – ny pristopp torsdag

document.no
«Astronomisk» er ordet bransjenettstedet bruker om strømprisene i Sør-Norge for 2021. Årsprisen i Sør-Norge i 2021 endte på 76 øre/kWh, nesten åtte ganger så mye som 2020, da strømprisen var 9,7 øre. Torsdag stiger strømprisene igjen, til nesten det dobbelte av årsgjennomsnittet for 2021.