Ateistene får ikke lov til å bli et livssynssamfunn

Resett.no
Det har Statsforvalteren i Oslo og Viken bestemt. Ateistene, som tidligere het Hedningsamfunnet søkte om å få status som livssynssamfunn. Begrunnelsen for avslaget er at Statsforvalteren mener organisasjonen bekjemper religion, skriver Vårt Land. – Jeg synes det er urimelig at vi som en engasjert livssynsorganisasjon for ateister ikke skal kunne nyte det samme tilskuddet som […]