At barna våre ikke har tilgang til læremidler, er dramatisk

Nationen.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Nationen.no:

Det er to år siden nye læreplaner ble innført i norske klasserom. Vi har ennå ikke klart å forsyne alle elevene med oppdaterte læremidler, og mye tyder på at snart 15 år gamle bøker fra forrige reform, ulovlige kopier fra nye læreverk, gratis digitale ressurser og tilfeldige greier fra internett utgjør elevenes læremidler mange steder.

Om lag 800.000 norske elever har akkurat startet på skolen. For mange barn er lærebøker og læremidler deres eneste møte med fortellende tekst. Har vi råd til å unnlate en hel generasjon det de trenger for å opparbeide seg leselyst, lesekompetanse og en solid utdannelse?

De nye læreplanene til reformen «Fagfornyelsen» er nå innført i grunnskolen og i videregående skole. Forlag og andre læremiddelprodusenter har utarbeidet nye læreverk til alle trinn og fag. Enorme summer har blitt investert. Læreplanene er ferdigstilte, læremidlene foreligger, men de når ikke frem til elevene.

Lærere fra hele landet melder om at de ikke har de læremidlene de trenger til å drive forsvarlig opplæring. Kopimaskinene går varme ved landets skoler, og fortvilte lærere har allerede meldt varsko om daglige brudd på åndsverkloven og Kopinoravtalen.

I en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet for et halvt års tid siden, oppgir bare én av fire lærere at skolen har kjøpt inn læremidlene som kreves i forbindelse med fagfornyelsen. Tre av fire grunnskolelærere opplever at skolen de jobber ved i liten eller svært liten grad har midler til å fornye læremidlene i forbindelse med reformen.

I en annen undersøkelse, gjennomført av Utdanningsdirektoratet, svarer bare to av ti skoleledere at de har kjøpt inn læremidler i alle fag. På spørsmål om hvorfor disse ikke er kjøpt inn svarer seks av ti at det ikke finnes penger i budsjettene. Spørreundersøkelsen sier ingenting om hvor lite eller mye de faktisk har brukt.

Det er det nemlig ingen som vet.

Forleggerforeningen har oversikt over en del av salget, og det er denne statistikken Tonje Brenna viste til da hun ble spurt om læremiddelsituasjonen i Stortinget i vår. Statssekretær Halvard Hølleland har uttrykt at regjeringen ønsker å bidra til å fremskaffe et godt faktagrunnlag når læremiddelpolitikken skal utformes videre.

Vi håper regjeringen mener dette på alvor. Vi forventer at nasjonale og lokale skolemyndigheter nå sørger for at elevene får læremidler som sikrer kvalitet i læringen.

At barna våre ikke har tilgang til læremidler, er dramatisk. Vi kan umulig spå hva fremtiden bringer, men at Norge vil ha behov for alle hodene vi har, trenger vi neppe noen krystallkule for å fastslå.

Les artikkelen direkte på Nationen

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar