Åpent brev til myndighetene og mediene om ukritisk holdning til den farmasøytisk industriens vaksinekampanje

Steigan.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Til : redaksjonen i Avisa Nordland

Kopi : FHI, HD, HOD, PFU, Bodø Kommuneoverlegen

Av Renato Panebianco.

​Hei,

Jeg ser meg nødt til å skrive til dere ​nok en gang, først og fremst pga følgende: 

 

 • På den ene siden svarer ikke helsemyndighetene hverken lokalt eller nasjonalt på legitime spørsmål fra vanlige borgere. På den andre siden fortsetter de å komme med uttalelser i alle medier, uten noe form for motstand eller kritisk journalistikk. 
 • Mangel på åpenhet angående dataene som leveres, først og fremst, med hensyn til PCR tester, deres antall sykluser og statistikker.
 • Fravær av respons på min forespørsel til en av deres journalister om å videresende noen spørsmål til den intervjuede legen ved kommuneoverlegens kontor.

 Som leser opplever jeg at redaksjonen i AN gjør sitt beste for å kvele ethvert synspunkt som uttrykker tvil om vaksinasjons kampanjen.

I sjeldne tilfeller hvor man slipper fram stemmer som utrykker skepsis til vaksinen eller et annet syn på sakensom i de to intervjuene som gjaldt en pensjonert sykepleier eller en kostvert virker det som om man søker å bagatellisere holdninger som fraviker den offisielle oppfatningen som fremmes av helsemyndighetene. Det oppleves som om artikkelen spekulerer i føleri og unngår konkret argumentasjon/diskusjon rundt svært viktige tema. Når artikkelen konkluderer med uttalelser/påstander, eksempelvis fra kommuneoverlegen, uten å henvise til vitenskapelige referanser som kan begrunne disse, og gjentagelsen om at vaksinen er den eneste veien til frelse, blir dette en altfor  enkel og ensidig fremstilling.

Noe av det samme kan sies om artikkelen fra lørdag den 22. januar, der det oppleves som om man utnytter portrettet av en kvinnes alvorlige sykdomshistorie. Det er som om man  ønsker å vinkle det dit hen at det er de uvaksinerte som bør kjenne på skyld, eller manglende ansvar for mennesker med sykdoms historier som hennes. Hvis intensjonen gjennom denne type journalistikk er å øke presset på leserne gjennom å spille på følelser, frykt og der samtidig innholdet består av medisinske påstander uten vitenskapelige referanser, mener jeg vi beveger oss i feil retning.  

Spørsmålet mitt blir derfor: Når kan man som leser få tilgang til en mer dyptgående debatt om dagens situasjon?

For eksempel:

 • Britiske helsemyndigheterog kort tid etterpå de tyske, ble tvunget til å slå fast at det etter den andre dosen av vaksinen kan oppstå permanent skade på immunsystemet. Alt dette sammenfaller med den ukentlige rapporten fra det britiske helsedepartementet  i oktober 2021 ( side 23).
 • I Italia har The Independent Medical Scientific Commission (samt mange journalistiske henvendelser som denne) bedt helsemyndighetene om å undersøke årsakene til en unormal økning i dødelighet i aldersgruppen mellom 15 og 65 år i de første ni månedene av 2021 (jeg beklager, men kunne ikke finne en engelsk versjon av dette).
 • en av de mest relevante studiene som hittil er publisert (med ca. 150 000 pasienter) utført av University of Oxford (finansiert av den britiske regjeringen), viser at det etter 12 uker ikke er flere forskjeller mellom vaksinerte og uvaksinerte mht antall antistoffer mot viruset.
 • Studier på første nivå som denne Rapid Progression of Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma Following BNT162b2 mRNA Vaccine viser hvordan disse typer vaksiner akselererer progresjonen av lymfomer. Det er verdt å fremheve hvordan resultatene av denne studien aldri har blitt motbevist så langt.
 • Denne studien, publisert i Nature; risikoer for myokarditt, perikarditt og hjertearytmier assosiert med COVID-19-vaksinasjon eller SARS-CoV-2-infeksjon, fører til økt risiko for alvorlig og irreversibel vaksine relatert hjertesykdom.
 • Under konferansen til American Heart Association som ble holdt 13-15 november i 2021, ble resultatene av denne studien avslørt som viser hvordan «the mRNA vacs dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination.«.
 • Som om det ikke er nok, foreningenPHMPT har gitt ut et klassifisert dokument, som sier at den amerikanske FDA (Food and Drug Administration) ble informert av produsenten selv:
  • den ukjente effektivitet av vaksiner(side 7),
  • den uforholdsmessige og kjønns spesifikke vaksineskadeprofilen (tre ganger høyere hos kvinner;t abell 1, side 7)
  • men fremfor alt faren ved vaksinene, med tanke på at covid mRNA-vaksiner kan forårsake «forsterkede sykdommer» ved å forverre covid (tabell 3.Safety concerns- side 9)
 • Dette er en lenke til det original dokumentet skrevet av produsenten hvor man kan lese mye mer.
 • Den siste rapporten fra FHI uke 3 viser at de siste 4 ukene har 590 personer vært innlagt på sykehus for koronavirus, hvorav 107 på intensivavdeling (2 hver 100 000 innbyggere).
 • De siste dataene fra legemiddelverket.no snakker om et antall på 51 985 uønskede hendelser, hvorav 4766 alvorlige. Det er også kjent fra tidligere epidemiologiske studier at kun en minimal brøkdel av uønskede hendelser er rapportert (<5 %). Derfor kan det faktiske reelle tallet i befolkningen til og med være minst 10 ganger høyere.
 • Til slutt, sammenlignet med situasjonen for de første 50 ukene av 2020 med 2021, er situasjonen for sykehusinnleggelser 300 % verre. 
 • Med tanke på at virus blekner over tid av naturlige årsaker,

Vis mer

 • Etter at etterforskningen hadde startet i saken om en amerikansk dame som hadde mistet begge foreldrene noen dager etter at de fikk vaksinen, ble det oppdaget at begge var vaksinert med vaksiner fra samme batch (parti). 
 • Derfra startet en undersøkelse basert på offisielle data fra amerikanske VAERS (som også inkluderer data knyttet til Europa).
 • Den viste at noen partier hadde et eksepsjonelt høyt antall bivirkninger(selv dødelige) sammenlignet med gjennomsnittet på de resterende.
 • Dette nettstedet som samler inn millioner av treff om dagen, har samlet de aktuelle dataene og gjort dem tilgjengelige på nettet.
 • Er Helsedepartementet eller FHI klar over denne situasjonen? 
 • Har de satt i gang en undersøkelse for å se om noen av disse partiene også er benyttet her i Norge? 
 • Er det i så fall satt i gang en medisinsk overvåking av de berørte personene?
 • Den største vaksine produsenten har tilpasset/justert data om bivirkninger før de fikk godkjenning.
 • Som om det ikke er nok, foreningenPHMPT har gitt ut et klassifisert dokument, som sier at den amerikanske FDA (Food and Drug Administration) ble informert av produsenten selv:
  • den ukjenteeffektivitetav vaksiner(side 7),
  • den uforholdsmessige og kjønns spesifikke vaksineskadeprofilen (tre ganger høyere hos kvinner;tabell 1, side 7)
  • men fremfor altfaren ved vaksinene, med tanke på at covid mRNA-vaksiner kan forårsake «forsterkede sykdommer» ved å forverre covid (tabell 3.Safety concerns- side 9)
 • Dette er en lenke til det original dokumentet skrevet av produsenten hvor man kan lese mye mer.
 • Den siste rapporten fra FHI uke 3 viser at de siste 4 ukene har 590 personer vært innlagt på sykehus for koronavirus, hvorav 107 på intensivavdeling (2 hver 100 000 innbyggere).
 • De siste dataene fra legemiddelverket.no snakker om et antall på 51 985 uønskede hendelser, hvorav 4766 alvorlige. Det er også kjent fra tidligere epidemiologiske studier at kun en minimal brøkdel av uønskede hendelser er rapportert (<5 %). Derfor kan det faktiske reelle tallet i befolkningen til og med være minst 10 ganger høyere.
 • Til slutt, sammenlignet med situasjonen for de første 50 ukene av 2020 med 2021, er situasjonen for sykehusinnleggelser 300 % verre. 
 • Med tanke på at virus blekner over tid av naturlige årsaker,
 • ​Studien Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individuals, publisert i The Lancet for noen få dager siden, setter forhåpentligvis en stopper for argumentasjonen for å ta i bruk Coronapass, og avskjærer definitivt alle dets hypotetiske vitenskapelige grunnlag.
 • Administrerende direktør for et av USAs største forsikringsselskaper One America, har uttalt at selskapet hans, i løpet av 2021, har sett 40 (førti) % økning i dødelighet hos mennesker i arbeidsfør alder (18-64) og at  «…We are seeing, right now, the highest death rates we have seen in the history of this business» 
 • Det skal bemerkes at disse utsagnene ikke sier noe om de antatte årsakene til en sånn dramatisk økning. Likevel, hvordan er det mulig at det ikke er spor av en nyhet i denne størrelsesorden i norsk media?
 • Som et siste punkt vil jeg nevne følgende:
 • Dette nettstedet har laget ganske enkelt en sammenstilling av den eksisterende litteraturen på høyeste nivå om farene ved de aktuelle vaksinene: siden viser over 1000 publikasjoner / forskning / bevis i denne forbindelse.
  Stilt overfor en så imponerende bibliografi, hvorfor stoppes ikke vaksinasjoner umiddelbart? I det minste for lav risiko kategoriene så vel som de som har ervervet naturlig immunitet?

Til tross for mye motstand, dukker det gradvis opp vitenskapelige bevis, og i fremtiden vil en enkel unnskyldning som denne, kanskje ikke være nok.

Mvh

Renato Panebianco

P.S.:
Alle kildene kan spores tilbake til nasjonale aviser, eller fagfellevurderte studier publisert i de mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftene.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Les artikkelen direkte på Steigan

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar