Anniken Huitfeldt (Ap) vil belære Israel om terror- og sikkerhetsvurderinger

Rights.no
Ambisjonene er høye når utenriksminister Huitfeldt skal lede «en debatt om situasjonen i Midtøsten» i FNs sikkerhetsråd. Planen er å belære Israel om at det er menneskerettsfiendtlig å føre palestinske organisasjoner opp på landets terrorliste. – Det gjør det vanskeligere å få pålitelig informasjon om menneskerettsbrudd – og overgrep, sier utenriksministeren.