Anerkjenner vi krigsforbrytelser?

document.no
I et spørsmål i Stortinget til samferdselsministeren i desember lot SVs representant Fagerås til å mene at Norge står i fare for å anerkjenne medvirkning til krigsforbrytelser.  Saken gjaldt det forhold at det franske selskapet Alstom som leverer moderne togmateriell til mange land, i november også var å finne blant tilbyderne på nytt togmateriell til statsselskapet Norske tog.