Anbefaler ikke bruk av koronasertifikat

Resett.no
FHI vil ikke anbefale koronasertifikat som et forebyggende tiltak i Norge.  – Utbredt bruk av koronasertifikat som ekskluderer deler av befolkningen fra aktiviteter kan medføre redusert livskvalitet, forsterke ulikhet og føre til svekket oppslutning om andre smitteverntiltak, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste faglige gjennomgang av koronasituasjon. FHis konklusjon er at koronasertifikat «i liten eller […]