anAppsi -en samfunnslidelse

Steigan.no

Av Tor Guttorm Syvertsen, leserinnlegg.

Jeg leste med entusiasme «Skal vi ha en sivilisasjon, eller ei? | Intervju med Pål Steigan«, der Steigan blant annet tilegges utsagnet:  «Jeg mener, er vi ikke verdige medlemmer av samfunnet uten å underordne oss Android eller Apple?«

Jeg er 72 år, dvs. omtrent på samme alder som Steigan, jeg har i sin tid vært medlem av AKP(m-l), noe jeg ikke angrer eller fornekter, men jeg reflekterer over hvordan de gamle idealer forfaller og fornektes…‽

Jeg har sendt vedlagte innlegg til Tidsskrift for den norske Lægeforening, men jeg får neppe noe svar.


Jeg har selvdiagnostisert nok en ny lidelse: anappsi

  • Anappsi er en mangelsykdom; jeg mangler app, og jeg nekter å skaffe meg noen; jeg er så gammel at jeg foretrekker mennesker framfor roboter…
  • Anappsi er en samfunnsmessig lidelse; enhver samfunnsfunksjon eller -tjeneste vil snart kreve app (eks.: noen steder kan man kun betale med vipps, det finnes knapt motortannbørster som fungerer uten app)
  • Anappsi kan ha (indirekte) dødelig utgang når man ikke lenger kan skaffe seg mat, klær, energi, mv.
  • Anappsi kan betraktes som en gammelmanns-skavank, selv om jeg vil hevde at min digitalkompetanse ligger betydelig over gjennomsnittet…‽
  • Anappsi er en bekvem metode for samfunnet å kvitte seg med rabulister som meg og andre uvaksinerte samfunnsfiender; man dør sakte enkeltvis uten noen ståhei…

Digitalisering på norsk består for det meste av systeminnvikling (Systeminnviklerens motto: alt som fungerer kan innvikles), slik at Norge snart ender slik E.M. Forster beskrev i 1909: The Machine Stops…‽


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.

Jiddu Krishnamurti (1895-1986)