Å gi med den ene hånden, men ta med den andre

document.no
Løftemakerne innen politikken tilhører rett og slett ikke den type mennesker man våger å kjøpe bruktbil av. Vi bør ikke gi dem lov til å disponere over mer av våre penger enn absolutt nødvendig. Ved å øke skatter og avgifter – enten det dreier seg om strømregningen eller annet – hindrer de ansvarliggjøring av befolkningen. Å gjøre menneskene om fra borgere til klienter passer nok formyndermenneskene innen politikereliten, men det passer ikke oss.