Å gi med den ene hånden, men ta med den andre

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Løftemakerne innen politikken tilhører rett og slett ikke den type mennesker man våger å kjøpe bruktbil av. Vi bør ikke gi dem lov til å disponere over mer av våre penger enn absolutt nødvendig. Ved å øke skatter og avgifter – enten det dreier seg om strømregningen eller annet – hindrer de ansvarliggjøring av befolkningen. Å gjøre menneskene om fra borgere til klienter passer nok formyndermenneskene innen politikereliten, men det passer ikke oss.
Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar