Å bli stoppet av politiet uten grunn

document.no
Å bli stoppet av politiet uten grunn kan oppleves krenkende for de som er lovlydige. Det forstår alle. Å bli stoppet av tollere uten grunn kan også oppleves krenkende for de som er lovlydige. Det forstår alle.