73 år gamle Michiel fra Eritrea har bodd på asylmottak i tolv år

Resett.no
Michiel er bekymret for fremtiden. Han frykter å bli på mottaket resten av livet. NOAS: Utviste asylsøkere bør få opphold etter ti år på mottak. Utlendingsdirektoratet (UDI) mener det er trygt for Michiel å reise hjem, og at han ikke trenger beskyttelse i Norge. Men Michiel er uenig det. Han velger å bli i Norge […]