49 jurister og helse­arbeidere: – Vaksinepass er en usedvanlig dårlig idé

document.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

En ansatt i det statseide italienske jernbaneselskapet Trenitalia skanner sitt vaksinepass for å kunne gå på jobb i Roma den 15. oktober 2021. Lignende kontroller skjer også i restauranter, teatre og museer samt ved transport­knutepunkter i Italia. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB.

Krav fra forskjellige hold om å innføre et vaksinepass i Norge savner smittevern­faglig grunnlag og hjemmel i smittevern­loven, og innebærer alvorlige ulemper, skriver 49 jurister og helse­arbeidere i et opprop som er offentliggjort i kulturavisen Subjekt.

Et vaksinepass er en «usedvanlig dårlig idé» og må derfor ikke innføres, konkluderer de 49 fagfolkene, som begrunner det hele i fem punkter:

1 Tvilsom effekt

For det første er det tvilsomt at passet vil ha noen smittevernfaglig effekt, all den tid vaksinene ikke hindrer vaksinerte i å spre smitte. Dagens mutasjon, omikron, har heller ikke samme skadepotensiale som tidligere varianter. Fagmyndigheten har over tid argumentert godt for at vaksinepass ikke vil virke. Hvorfor innføre et inngrep som ikke virker?

2 Marginal minoritet

For det andre retter dette inngrepet seg mot en marginal minoritet, der flere i gruppen «uvaksinerte» allerede tilhører andre minoriteter i samfunnet. Inngrepet vil også ramme mennesker som grunnet lidelser/sykdom ikke har samtykkekompetanse til å velge vaksine og/eller av medisinske årsaker ikke kan ta vaksine. Inngrepet rammer også folk som har god immunitet etter gjennomgått sykdom, dersom immunitet utelukkes fra passet slik signalene nå tyder på.

3 Ikke forholdsmessig

For det tredje er det også tvilsomt at et slikt inngrep overfor uvaksinerte vil være «forholdsmessig» etter loven. Forholdsmessighet krever at et inngrep er nødvendig og egnet for å oppnå formålet, og at kost/nytte-vurderingen veier i favør av inngrepet. Et inngrep som ikke vil virke, er ikke forholdsmessig overfor dem det rammer.

4 Press på personvern

For det fjerde øker inngrepet risikoen for formålsutglidning, ved at det blir lettere å argumentere for at vi allerede har teknologi på plass for ulike helsepass, for eksempel for å kjøre bil, for å besøke uteliv, eller for å få lån. Dermed er risikoen adskillig høyere for mer press mot borgernes personvern. Et vaksinepass vil altså fort bli et første steg på vegen mot et repressivt, kontrollerende og ufritt samfunn – det motsatte av hva som er kjempet frem gjennom generasjoner i den vestlige verden.

5 Åpner for kriminalitet

For det femte: I FHIs risikovurdering fremgår også at det er «høy sannsynlighet» for at organiserte kriminelle grupper og fremmede makter vil søke tilgang til folks helseopplysninger, for henholdsvis kriminelle formål som utpressing og spionasje. Dette er aktører som ikke burde få drahjelp av norske vaksinepass.

Oppropet går også i rette med påstanden om at uvaksinerte må «beskyttes» ved å få sin frihet innskrenket, forestillinger om at vaksinasjon skal avstedkomme en «belønning», eller tendenser til uthengning av uvaksinerte. Slik går den demokratiske samfunnsmodellen tapt, hevder de, og advarer:

De som nå applauderer vaksinepass kan da plutselig finne seg fanget i et nett de selv har vært med å spenne opp, som «uvitende agenter» for krefter hvis farlighet de ikke oppfattet før det var for sent.

Standhaftigheten makteliten viser i koronapolitikken reiser vel snarere spørsmålet om ikke tapet av demokrati anses som en bonus og ikke en ulempe.

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Les artikkelen direkte på Dokument

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar