40.000 i koronaprotest i Wien

document.no
Om lag 40.000 mennesker demonstrerte i Østerrikes hovedstad Wien lørdag i protest mot myndighetenes koronatiltak, deriblant kravet om vaksinetvang for alle.