18 791 personer ble returnert i 2021

Resett.no
18.791 personer ble sendt ut fra Norge i 2021. Det er nær en dobling fra året før og er det høyeste antallet uttransporterte i løpet av et år som er registrert. Politiet uttransporterte 220 personer i desember 2021. Av disse var 61 ilagt én eller flere straffereaksjoner. I hele 2021 ble 18 791 personer uttransportert, […]