10 000 flere enn normalt har søkt om strømstøtte

Resett.no
Så langt har 10 000 flere enn normalt søkt om bostøtte til høye strømutgifter i desember. NTB skriver at Stortinget vedtok før jul å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få hjelp til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløbige beregninger viser ifølge Husbanken, som […]